Marija Kovaček

Datum sahrane:

11.01.2022 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933