Antun Knežević

Datum sahrane:

17.08.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Kapela-G. Sredice

Godina rođenja:

1948