Štefanija Pleskalt

Datum sahrane:

20.08.2018 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Gudovac

Godina rođenja:

1942