Antun Kovaček

Datum sahrane:

06.07.2020 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1927