Radovan Šabatović

Datum sahrane:

06.07.2020 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1985