Bara Janković

Datum sahrane:

20.08.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937