Ivanka Brezovnjački

Datum sahrane:

19.08.2019 15:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1957