Dragutin Drenški

Datum sahrane:

22.02.2018 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Gudovac

Godina rođenja:

1924