Dušanka Predragović

Datum sahrane:

22.02.2018 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936