Đurđija Mudrinić

Datum sahrane:

12.01.2018 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Galovac

Godina rođenja:

1933