Jozo Grbaš

Datum sahrane:

12.01.2018 11:00

Mjesto prebivališta:

Prespa

Godina rođenja:

1950