Elizabeta Sebeledi

Datum sahrane:

30.04.2019 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928