Eva Hranić

Datum sahrane:

27.05.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936