Nikola Franić

Datum sahrane:

28.05.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1953