Francika Horvat

Datum sahrane:

24.04.2021 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1934