Franjo Makovica

Datum sahrane:

06.05.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Kokinac

Godina rođenja:

1933