Veronika Matika

Datum sahrane:

10.05.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936