Frano Tandara

Datum sahrane:

07.08.2019 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933