Ivka Salopek

Datum sahrane:

06.08.2019 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1931