Helga Lutz

Datum sahrane:

17.02.2020 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1942