Ljubica Kranjčec

Datum sahrane:

17.02.2020 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1929