Ivan Srebrenović

Datum sahrane:

08.06.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1951