Ivan Vukas

Datum sahrane:

15.01.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Sv. Ivan Žabno

Godina rođenja:

1951