Ivka Jambor

Datum sahrane:

04.04.2017 14:00

Mjesto prebivališta:

Ante Kovačića 1

Godina rođenja:

1957