Miroslav Ružić

Datum sahrane:

04.04.2017 12:00

Mjesto prebivališta:

Krste Frankopana 64b

Godina rođenja:

1935