IVKA SAMBOLEK

Datum sahrane:

20.04.2019 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1930