STEVO KRANJEC

Datum sahrane:

20.04.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947