Janko Moćan

Datum sahrane:

17.03.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1949