Milan Adamović

Datum sahrane:

17.03.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1956