Josip Tišljarić

Datum sahrane:

03.01.2018 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1944