Nada Horvat

Datum sahrane:

03.01.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Brezovac

Godina rođenja:

1941