Marija Petrović

Datum sahrane:

02.01.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1931