Karolina Jelak

Datum sahrane:

13.10.2018 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1944