Srđo Ivanišević

Datum sahrane:

11.10.2018. 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1929