Kata Kereži

Datum sahrane:

25.04.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-V.Sredice

Godina rođenja:

1927