Ljubica Simonović

Datum sahrane:

24.04.2018 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1928