Kata Prilika

Datum sahrane:

08.11.2022 11:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1944