Nevenka Štelcer

Datum sahrane:

09.11.2022 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1935