Kata Radoš

Datum sahrane:

08.06.2020. 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1951