Kata Noršić

Datum sahrane:

24.07.2019 11:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1929