Kata Štefanec

Datum sahrane:

05.02.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1951