Nikola Karlovac

Datum sahrane:

06.02.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1944