Ljerka Mušković

Datum sahrane:

19.03.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937