Ljerka Vujasinović

Datum sahrane:

12.08.2021 10:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1943