Ljubica Blaha

Datum sahrane:

22.12.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Zagreb

Godina rođenja:

1933