Mirko Medvidović

Datum sahrane:

27.12.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1942