Ljubica Lalić

Datum sahrane:

04.02.2020 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936