Josip Abramović

Datum sahrane:

05.02.2020 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1936