Mara Galić

Datum sahrane:

03.11.2017 15:00

Mjesto prebivališta:

Brezovac

Godina rođenja:

22.07.1939.