Mara Pentek

Datum sahrane:

09.04.2022 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1939